2009. április 6., hétfő

2009-es adóellenőrzések esetén kiemelt szerepet kap a könyvelési anyagok megfelelő összerendezése

Az APEH elnöke 2009-es év vonatkozásában is megnevezte az adóellenőrzések legfőbb irányultságát és területeit. (Az APEH irányelve a 2009. évi adóellenőrzési feladatok ellátásához). Az irányelv a 2008. évi adóellenőrzési irányok megtartása mellett jelöl ki további területeket. Kiemelkedő szerepet szán a 2008. évben az adóhatóság ellenőrei által gyűjtött előkészítő adatok és eredményeinek felhasználására is.

Az adóellenőrzési irányelv jelen bejegyzésben történő további részletezését és elemzését mellőzve nézzük meg, hogy miért lesz 2009-ben kiemelt szerepe az adózási (könyvelési) anyagok megfelelő dokumentálására, nyilvántartására, rendszerezésére és a szabályzatok elkészítésére (figyelembe véve az adórevizorok preferenciáit).

Az APEH ellenőrzésre kiválasztó, statisztikai és elemző rendszere egyre több adathoz fér hozzá, egyre több következtetés vonható le az adatok elemzéséből. Az adóhivatal egyre több adózónál szeretne adóvizsgálatot tartani és ennek következtében akkor fognak mélyebben vizsgálódani ha a könyvelési anyag adóelkerülésre utal. Például hiányoznak vagy gyanúsak a szabályzatok, számlák, számlákat megfelelően alátámasztó dokumentumok, a nyilvántartások illetve a lekért listák, analitikák adatai nem egyeznek a rendelkezésre bocsátot dokumentumokéval (arról most nem is írunk mi van akkor, ha egyáltalán nincs meg a könyvelési anyag). A lánc- és kapcsolódóvizsgálatok ezenkívül a vagyonosodási vizsgálatok is tipikus példái az ilyen ellenőrzésnek.

Az irányelv I./1. pontja szerint: "A szándékos adókikerülésre utaló tények feltárását követően a vizsgált adózó tulajdonosainak, illetve képviselőinek érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásokra is ki kell terjeszteni az ellenőrzést."

Az adóellenőr a részére átadott iratokból dolgozik! Éppen ezért az adóhivatali értesítést (amely egyre gyakrabban történik telefonon) az ellenőrzés irányultságát pontosan kell megérteni, hogy a szükséges iratokat és listákat lehessen a hivatal részére szolgáltatni. Mindezeket a dokumentumokat az APEH által kért nyilvántartások, listák, analitikák logikai sorrendjébe kell összerendezni. Ezzel megkönnyítjük a saját és az adórevizor dolgát is, egy ellenőrzés így sokkal rövidebb idő alatt kellemetlenség nélkül zárulhat le, további vizsgálódás egyéb eljárási cselekmények nélkül.

Az előzőekben leírtakat most valószínűleg egyértelműnek tartja és sokan nem is értik miért foglalkozunk vele. A legtöbb cégvezető úgy gondolja, hogy ez nem jelenthet számára problémát, de sajnos a gyakorlatunkban szinte nem találkozunk a revíziót kiálló anyagokkal, ezenkívül nem kell a revizorokra minden iratot csőstől rázudítani, csak azokat amelyek valóban a munkájukhoz kapcsolódik. Sajnos nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy a könyvelési nyilvántartások, listák, analitikák eltérnek a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokétól, amelyeket csak kijavítás után célszerű az adóhivatal részére átadni.

Adórevízió előtt javasoljuk adóellenőrzésekben jártas adószakértő, könyvvizsgáló, ügyvéd tanácsának kikérését, legalább az összeállított anyagok rövid áttekintő felülvizsgálását ugyanis a revízió részére átadott iratok hiányossága legtöbbször orvosolhatattlan.


Nincsenek megjegyzések: