2009. április 21., kedd

Az adózók 80%-a nem használja ki adózói jogait, amikor nem ért egyet az adóhivatali megállapítással

Sajnos sok esetben az adózók adóellenőrzés esetén csak későn fordulnak adójogban és adóellenőrzésekben jártas adószakértőhöz, ügyvédhez, könyvvizsgálóhoz. Ettől függetlenül tanácsadóként vagy meghatalmazott képviselőként feladatunk és célkitűzésünk, hogy az Ügyfeleink (adózók) érdekeit maximálisan és messzemenően képviseljük. Irodánkban kialakult tapasztalat szerint a bíróságon megfelelő eredmény elérése ritkán következik be. Alapvető álláspontunk, hogy az ügyekben elérhető eremények (bár minden ügy egyedi) mindig az eljárás előrehaladtával és az adózói jogorvoslati lehetőségek elbírálása során csökkennek, de akik későn fordulnak adózói képviselőhöz vagy egyéb okok miatt nem sikerült a megfelelő eredmények elérése a bírósági úton kívül, helyett, előtt vagy után van további szakmai fórum, lehetőség is.
Egyre több esetben keresik fel az irodánkat (sajnos későn) bírósági ítéletet követően, hogy milyen méltányossági eljárásra van lehetőség. Közülük kevesen kérdezik meg, hogy van-e esetleg egyéb jogorvoslati lehetőségük. Márpedig az így hozzánk fordulók közül csak minden 5. adózó merítette ki az összes adózói jogorvoslati lehetőségét.

Számos esetben problémaként merül fel így találkozunk azzal a kifogással, félelemmel, hogy azt hallották, amennyiben a határozat ellen élnek adózói jogukkal (fellebbeznek...) akkor fennáll a veszélye az adóhatóság általi további, kiterjesztett vizsgálódásra. Ugyan felelőtlenek lennénk, ha azt állítanánk, hogy ez kizárható, de tapasztalatunk és gyakorlatunk alapján kifejezetten azért mert valaki adózói jogorvoslattal élt egy adómegállapítás ellen (fellebbezés, bírósági kereset) az APEH még további vizsgálatot nem indított. Az ellenőrzés allatt álló időszakon kívüli időszakra vagy további adónemekre akkor terjeszti ki az APEH a revíziót ha a revízió során teljesítés nélküli vagy nem a felek között létrejött ügyletekre, vagy koncepcionális bevallási hibákra bukkan a revízió.

Tehát tapasztaltunk és álláspontunk szerint (az esetek túlnyomó részében) akkor is érdemes az összes adózói jogorvoslati lehetőséget kihasználni, ha esetlegesen a cselekménynek a végrehajtásra halasztó hatálya nincsen vagy a kár a megállapított adó teljes egésze vagy egy része befizetésre került. A jogorvoslati lehetőségek kihasználása az adózó döntésén múlik. Emberileg érthető ha az adózó az eljárás által ránehezdő teher miatt nem választja a további jogorvoslati procedúrát, de racionálisan mindenféleképpen ajánlott.

Nincsenek megjegyzések: