2011. május 25., szerda

NAV fiktív számlák ellenőrzése – Miért pont az Őrző-védő cégek?


Óriási visszhangot kapott a médiában egy őrző védő cég adóellenőrzés előtti elbukása. Ezen cégekre idén kiemelt figyelmet fordít az adóhivatal (NAV), mely adóellenőrzési irányultságra több fórumon és médiában próbáltuk felhívni az érintett védelmi cégek figyelmét és sarkallni őket egy esetleges adóellenőrzésre történő felkészülésre.

AZ ADÓELLENŐRZÉS IRÁNYULTSÁGA AZ ŐRZŐ-VÉDŐ CÉGEK ESETÉN
Az adóhivatal egyes adóellenőrzési irányultságokra külön ellenőrzési metódusokat, külön adórevizori gyakorlatot dolgoz ki. Így van ez például a vagyonosodási vizsgálatok, a színlelt szerződések ellenőrzése és az első sorban fiktív számlák kiszűrésére irányuló ÁFA adóellenőrzés esetén is. Ráadásul az Őrző-védő cégekkel még kisebb csoportfókusz és még pontosabb ellenőrzési gyakorlat jön létre, melyre leginkább futószalag szerű vizsgálati módszer jellemző, azaz egyes szerződések és az alapján kiállított számlák vizsgálatánál egy sok pontos (elméleti vagy valós) listán mennek végig az ellenőrök és ha egy vagy több fontos pontot nem tudnak kipipálni már az adott szerződés tekintetében az adóhiány borítékolható.

Mit is jelent a fiktív számla: fiktív számlák adóellenőrzés során

MIÉRT PONT AZ ŐRZŐ-VÉDŐ CÉGEK ELLENŐRZÉSE?
Ezen cégeknek elég sok nehézséggel kell megküzdeniük a tevékenységük során és még ha becsületesen dolgoznak akkor is sokszor lehet rajtuk fogást találni például az alvállalkozók felelőtlensége folytán.
- Sokszor problémát jelent a pályázatok miatt és az óriási árverseny miatti alacsony őrzési óradíjon történt munka elvállalása.
- Az őrzendő cégek tipikus kiszervezési területe gazdaságossági, szakmai és engedélyi okok folytán.
- A munka jellege és az esetleges távolságból fakadóan, egy tipikusan alvállalkozókat igénybe vevő tevékenység.
- Nagyon sok megszűnő; - adóbevallási benyújtást, adófizetési kötelezettséget elmulasztó; - munkavállalókat feketén foglalkoztató; - iratanyagait és vezetőit eltüntető (likvidált) vállalkozás.
- Nagyszámú munkavállaló foglalkoztatását igénylő iparág, ahol már több lebukás is volt (zsebbe fizetett a vagyonvédelmi cégcsoport)
- Konkurenciaharc és a munkavállalók nagy száma miatti esetleges adóhivatali bejelentések.

NÉHÁNY PONT AZ ADÓELLENŐRÖK LISTÁJÁRÓL,
ami a gazdasági esemény meg nem történtét, vélt fiktivitást támasztja alá és ez alapján adóhiányt eredményez.
- Az árbevételhez képest kevés bejelentett munkavállaló (illetve az egy bejelentett munkavállalóra vetített árbevétel amely adóellenőrzést is kiváltó ok),
- A minimum óradíj alatt vállalt munka,
- Megrendelő felé kiállított számlán az alvállalkozó igénybevétele esetén nincs feltűntetve a közvetített szolgáltatás,
- Ellentétes munkavállalói, területi képviselői, ügyvezetői, egyéb érdekelt nyilatkozatok,
- A vállalkozás telephelyé(i)től távol eső őrzendő terület,
- Az alvállalkozó adóalanyiságának hiánya,
- Az alvállalkozó törlése, felszámolása, fellelhetetlensége,
- Az alvállalkozó bejelentett munkavállalóinak hiánya,
- Az alvállalkozó bevallásának elmulasztása, így tevékenysége ellenőrizhetőségének hiánya,
- Megrendelőnél, alvállalkozónál, beszállítónál végzett adóellenőrzés negatív kimenetele…

Az idei évben biztosan kiemelt terület marad – mind a 2011-es adóellenőrzési irányelv, mind a vezetők nyilatkozatai alapján – a biztonsági, őrző-védő, esetlegesen ehhez kapcsolódó takarító tevékenységet ellátó vállalatok adóellenőrzése, az esetleges szerződések és az alapján kiállított számlák fiktivitásának vizsgálata. A várható Btk. módosítás kapcsán illetve a foglalkoztatott magas számú munkavállalók (illetve a járulékok) miatt pedig fokozott büntetőjogi felelőssége van a cégvezetőknek.

Az adóhivatali álláspont megfordítása egy szerződés esetében, amelyet fiktívnek ítél meg, nagyon nagy hozzáértő tapasztalatot és munkát igényel és nem az adózók „struccpolitikáját”. Ezen esetekben igenis kőkemény bizonyítás szükséges, ugyanis az adóhivatali becslési eljárás révén az adózónak kell bizonyítani jelen esetben a gazdasági esemény megtörténtét!!! Kifejezetten rossz tanács a nyilatkozatok megtagadása, a revízió által kért és valóban az esemény megtörténtét alátámasztó iratok, dokumentumok beadásának megtagadása, a hatósági illetve bírói szakaszban történő bizonyítás amire alig van lehetőség, tehát az ügyeket az ellenőrzési szakaszban (határozatig) kell megmenteni, így időben forduljon biztonsági-cégek ellenőrzésében jártas adószakértőhöz.

Tapasztalatainkat őrző-védő (security) cégek esetében több mint 6 évre visszamenő számos  vállalkozás adóellenőrzési képviseletét ellátva írjuk és ezen illetve az adóellenőrzés területén 20 év alatt szerzett tapasztalatunk alapján tudjuk felelősséggel képviselni ügyfeleinket.

Hírek:
- 141 millió forint elcsalt áfa és 800 feketén foglalkoztatott alkalmazott (Egy kapcsolódó vizsgálat során bukott meg a vagyonvédelmi vállalkozás) - NAV 2012.04.17.

2011. május 24., kedd

NAV adóellenőrzés során - NE NYILATKOZZON SEMMIT...

… akkor, ha csak baromságokat tudna. Hangzik a szakértői jó tanács.
Ellenben a jó nyilatkozat egy adóellenőrzés Jolly Joker-je lehet, ezért mi azt javasoljuk, hogy felkészülten nyilatkozzon.


Először is elnézést a durva megfogalmazásért, de néhány felkészületlenül (csőbe húzva, nemtörődömségből) Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt tett nyilatkozat valóban nagyon el van rontva.

ELLENBEN
egy adóellenőrzés esetén az adórevízió előtt tett jól átgondolt nyilatkozat megmentheti az adóellenőrzés kimenetelét!

Sajnos napi szinten találkozunk olyan adózókkal akiknek valamely tanácsadó azt javasolta, hogy semmiféleképpen ne menjen be az adóhivatalba, ne tegyen se szóbeli, se írásbeli nyilatkozatot, semmit se írjanak alá… És ennek kapcsán nem láttak, nem hallottak semmit, nem emlékeznek semmire, ezért inkább nem nyilatkoznak.


EZ A LEGTÖBB ESETBEN NAGYON ROSSZ ADÓTANÁCS!!!

Rengeteg esetben a gazdasági esemény megvalósulását az alapdokumentumokon kívül tanuk nyilatkozataival lehet megerősíteni, megnyerni. A tanú nyilatkozata figyelemmel a nyilatkozatának jogi felelősségére nézve hitelt érdemlő bizonyítás.
Nagyon, nagyon fontos például a „fiktív számlás” fiktív számlát firtató adóellenőrzések során a valóságot fedő egyező tanúnyilatkozatok legyenek és akik az ügyletről tudomással, tapasztalással bírnak ne bujdokoljanak el, ne tegyenek olyan nyilatkozatot amiben saját magukkal is ellentmondásba kerülnek, vagy ne legyenek használhatatlanul semmire nem emlékező nyilatkozatok. Ezenkívül fontos, hogy az adóellenőrzés során és nem a jogorvoslati eljárás során kell megtenni a nyilatkozatokat.

A valóságot nem tükröző nyilatkozat megtételét senkinek sem ajánljuk! Éppen ezért nem jó, ha a gazdasági eseményben szereplő leginkább partner vagy akár érintett nem nyilatkozik, mivel ezzel magát az ügylet létrejöttét az arról való tudomását kérdőjelezi meg.

A jó nyilatkozatok az ügyet megoldhatják, míg a rossz vagy elmaradt nyilatkozatok a biztos adóhiány megállapításhoz vezetnek akár az ellenőrzés alatt álló cég vezetője alkalmazottja akár a másik fél, felek érdekeltjei teszik.

Számos alkalommal írtuk és nem győzzük ismételni, hogy a már megtett nyilatkozat alapjaiban történő módosítására csak minimális lehetőség áll rendelkezésre, ezért mielőtt az egyik legfontosabb bizonyítási eszközt elpuskázná javasoljuk kérje ki adóellenőrzésben jártas szakértő tanácsát, véleményét, mert egy elrontott nyilatkozat töredékébe kerül.

Összefoglalva:
- A nyilatkozat adóellenőrzés során kiemelt fontosságú bizonyítási eszköz, mely akár szóban akár írásban is megtehető.
- Nyilatkozatot tehet a Vevő (Megrendelő, Megbízó…), a Szállító (Vállalkozó, Alvállalkozó, beszállító…), az alkalmazott (mind a Vevő, mind a Szállító alkalmazottja), egyéb a teljesítés során jelenlévő a teljesítésről tudomással bíró felek.
- A nyilatkozatot a valóságnak megfelelően, összeszedetten, emlékeinket összeszedve, felkészülten kell megtenni.
- Az adórevizoroknak nem elvárása, hogy az adóellenőrzéssel érintett ügyleten kívül eső egyéb információkkal szórakoztassuk Őket.
- Az esetleges későbbi jogorvoslatok esetén is hivatkozási alap.
- A tényállás tisztázása a revízió feladata, de a mi érdekünk.

Kapcsolódó bejegyzés:
A legütősebb adórevizori kérdések