2016. február 25., csütörtök

Keserű ajándék – A NAV egyre gyakrabban megpróbálja visszaszerezni az elajándékozott vagyont

Nagyon sok esetben az ajándékozás a legolcsóbb és legjobb megoldás vagyonunk más nevére történő átíratására. Ellenben nagyon vigyázni kell és körültekintőnek kell lenni az ajándékozással, mert az adóhivatal akár visszamenőlegesen is visszakövetelheti az ajándékot!

Napjainkban egyre több olyan esettel találkozunk, amikor az adóhivatal a megajándékozottól, illetve az örököstől kívánja behajtani az ajándékozó, illetve az örökhagyó adótartozását.
Jogszabályi felhatalmazás a fenti eljárásra már egy ideje megvan az adózás rendjéről szóló törvényben, mégis az adóhivatal a közelmúltig csak elvétve élt a fenti lehetőséggel.

Akár az adótartozás keletkezése előtti ajándék is végrehajtható
A jogszabály szerint az adótartozás (adófizetési kötelezettség esedékessége) keletkezését követő ajándék követelhető vissza, ezért sokaknak tűnik furcsának, ahogyan az adóhatóság az adótartozás esedékességét értelmezi.
Mindig az eredeti esedékességet kell nézni! Vagyis ha az ajándékozás 2014-ben történt, az adóhivatal a szülőnél pedig a 2012-es évet vizsgálja (jóval később, akár idén) és adókülönbözetet tár fel, amit nem fizet meg a szülő, akkor ha az ajándékozás 2013. május 20. (a 2012 évi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje) után történt, abban az esetben az ajándékozásra az adókötelezettség keletkezése után került sor. Vagyis a gyermek, mint megajándékozott helytállni tartozik a szülő adótartozásáért, mint mögöttes felelős, ha szülőtől nem lehet behajtani az adót.

Hogyan alakulhat ki adótartozásunk?
Az adótartozásunk egyszerűen kialakulhat abból, ha a bevallott és befizetendő adónkat nem fizetjük be. Ebben az esetben az esedékesség a fizetési kötelezettségünk napja. Ez az a módozat amiről mindenféleképpen tudomással kell, hogy bírjunk.

Adótartozásunk viszont keletkezhet adóellenőrzés következtében is. Ez az az eset amikor valószínűleg nem számítunk arra, hogy visszamenőleges időszak tekintetében keletkezik adó, bírság és késedelmi pótlék fizetési kötelezettségünk. Ebben az esetben az adóhatóság értelmezése szerint az esedékesség az az időpont amikor a megállapítás szerint meg kellet volna fizetni az adót. Így ezen megállapítással egy korábbi ajándékozás esetén nagyon nehezen lehet számolni.

Az ajándék erejéig lehet az ajándékozottól követelni
A jogszabály értelmében, ha az adózó (vagyis az örökhagyó, illetve az ajándékozó) az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a megajándékozott, az adózó által az adókötelezettsége keletkezését követően okirattal juttatott ajándék erejéig, kivéve, ha az ingyenes előnytől neki fel nem róható módon elesett.

Fentiek azt jelentik a gyakorlatban, hogy pl. ha valakinél egy vagyonosodási vizsgálatot (személyi jövedelemadó ellenőrzést) kezdeményeznek, megkapja az erről szóló értesítést, és másnap pl. gyermekének ajándékozza az ingatlanát vagy autóját (mindenféle hátsó szándék nélkül), akkor a gyermektől, mint megajándékozottól az adóhivatal követelheti évek múltán a szülőre a vizsgálat keretében megállapított adótartozást, ha azt a szülő nem fizeti meg, és nem lehet tőle behajtani.

Vagyis a gyermek fizetéséből fogják letiltani a szülő adótartozását, az ő autóját, ingatlanát fogják lefoglalni stb., mindezt persze csak az ajándék értékének erejéig. Vagyis ha a szülő által ajándékba adott ingatlan, gépjármű értéke 5 millió Ft, a szülő adótartozása pedig 10 millió Ft, 5 millió Ft erejéig fogják kötelezni a gyermeket, mint megajándékozottat.

Vajon mi a megoldás?
Az adóhivatal több esetben hibázik a mögöttes felelősség és a behajthatatlanság terén. Ezt a gyakorlatát kihasználva illetve egyéb intézkedés megtétele esetén a Kúria nem fogadja el az adóhatóság jogalapját az ajándék tekintetében.

Éppen ezért nagyon körültekintőnek kell lenni, hogyan érvelünk és érdemes lehet akár az ajándékozás előtt egy ilyen eshetőségre felkészülni. Természetesen ez a probléma csak azokat érinti akiknél van esélye adótartozás felhalmozásának illetve arra, hogy az adóhivatal ellenőrzés keretében adóhiányt tárjon fel.

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

2016. február 15., hétfő

Már nem csak a tagi kölcsön jelent problémát cégünknél vagyonosodási vizsgálatok során!

Minket terhel annak a bizonyítása, hogy cégünk, volt cégünk bankszámlájáról felvett készpénzt mire fordítottuk, azt nem magáncélra használtuk fel!

Amennyiben cégünk bankszámlájáról rendszeres (esetlegesen bizonyos cégek utalásaihoz köthető) készpénzfelvétel történik és ezzel nem tudunk hitelt érdemlően elszámolni a felvett összegekkel kapcsolatosan becslési eljárás nélkül (!) a felvevőnél - aki általában az ügyvezető – személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget állapít meg a hivatal. Az adóhivatal ezen megállapítására leggyakrabban a cég iratanyagának eltűnése, a könyvelés hiánya illetve fiktív készpénzes számlák könyvelésben történő szerepeltetése adhat okot.

Az adóhivatal ezt a fajta ellenőrzési irányultságát már a korábbi ellenőrzési irányelvekben is kihangsúlyozta, hogy fel kell lépni a „cégtemetők” útján történő cégbedöntés ellen, amely során vizsgálni kell a korábbi tulajdonosok pénzügyi és személyi feltételeinek meglétét. Ezenkívül fel kell tárni a korábbi vagyonváltozásokat és meg kell teremteni a kimentett vagyonok visszakövetelésének és ezek hiányában pedig a büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezésének lehetőségét. Ezen ellenőrzési elvek kinyilvánulása az „adófizetés” nélkül vagy azt nem megállapíthatóan felvett pénzek adóztatási lehetősége, illetve a törvény idei változása, hogy becslési eljárást büntetőügy esetén lehet alkalmazni.

Melyek a legfontosabb intézkedések, amellyel elkerülhetjük az ilyen típusú megállapítást?

  • Ha eladjuk a cégünket, akkor az átadásra kerülő iratokról lehetőség szerint legyen másolatunk vagy elektronikus formátumunk. Ezenkívül függetlenül attól, hogy az új tulajdonos marad-e a könyvelőnél vagy új könyvelőhöz viszi a könyvelést, kérjük meg, hogy az elmúlt 5 év könyvelési iratait, amelyek fellelhetőek a könyvelésbe adja át a részünkre megőrizhető elektronikus vagy nyomtatott formában.
  • Csak olyan cégtől fogadjunk be számlát aki megállapítható, hogy nem vesz részt adókijátszásban, a beszámolóit beadja, rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a székhelyén fellelhető és a tulajdonosi köre tisztázott.
  • Amennyiben van rá lehetőség elsősorban utalásos módon egyenlítsük ki a számlákat.
  • Megfelelő időközönként ellenőrizzük cégünk pénztárjelentését, pénztárbizonylatokkal illetve a könyvelés számláinkkal történő egyezőségét, amely lehetőleg feleljen meg pénzkezelési szabályzatunknak.

Ne vegyük félvállról a céges adóellenőrzést még akkor sem, ha cégünk hosszú vagy rövid távon likviditási nehézségek előtt áll.

Ne felejtsük el, ha eladjuk a cégünket vagy felszámolás alá kerül akkor volt cégünk adóellenőrzéséről csak akkor értesülünk, ha tanúként idéz meg az adóhivatal (illetve ha az új tulajdonos vagy felszámoló esetleg jelzi a részünkre). Cégünk bankszámlái pedig egy adóellenőrzés során akkor is a hivatal rendelkezésére fognak állni, ha egyéb iratanyagát az ügyvezető az adóellenőrök részére nem adta át. Ezért, a tanúkénti idézéseket se vegyük félvállról!

A vagyonosodási vizsgálatok eddigi módszerei alapján kevesen gondolták volna, hogy cégük vizsgálatával kapcsolatosan nem csak a tagi kölcsöntől kell tartani, hanem majd az esetleges pénztárállománya fog problémát jelenteni. 

Ugyan az év elején sok kérdőjel van a vagyonosodási vizsgálatok 2016-os ellenőrzésének módszerével kapcsolatban az új szabályozás miatt, de egy biztos, hogy az előzőekben felvázolt céges bankszámláról felvett összegekkel ha nem tudunk elszámolni egy ellenőrzés során, akkor az idei évben biztosan problémát fog jelenteni vagyonosodási vizsgálat során.

Ezenkívül továbbra is fontos megjegyezni, a médiában megjelent ellenkező hírek tekintetében, hogy a vagyonosodási vizsgálatok nem szűnnek meg, csak a becslési eljárást – amely a vizsgálat egyik pillére – kötötték büntetőeljárás megindításához.

Bővebben itt olvashat erről:

Vagyonosodási vizsgálattal illetve céges könyvelési, adózási kérdéseivel kapcsolatosan forduljon hozzánk bizalommal.