2016. február 15., hétfő

Már nem csak a tagi kölcsön jelent problémát cégünknél vagyonosodási vizsgálatok során!

Minket terhel annak a bizonyítása, hogy cégünk, volt cégünk bankszámlájáról felvett készpénzt mire fordítottuk, azt nem magáncélra használtuk fel!

Amennyiben cégünk bankszámlájáról rendszeres (esetlegesen bizonyos cégek utalásaihoz köthető) készpénzfelvétel történik és ezzel nem tudunk hitelt érdemlően elszámolni a felvett összegekkel kapcsolatosan becslési eljárás nélkül (!) a felvevőnél - aki általában az ügyvezető – személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget állapít meg a hivatal. Az adóhivatal ezen megállapítására leggyakrabban a cég iratanyagának eltűnése, a könyvelés hiánya illetve fiktív készpénzes számlák könyvelésben történő szerepeltetése adhat okot.

Az adóhivatal ezt a fajta ellenőrzési irányultságát már a korábbi ellenőrzési irányelvekben is kihangsúlyozta, hogy fel kell lépni a „cégtemetők” útján történő cégbedöntés ellen, amely során vizsgálni kell a korábbi tulajdonosok pénzügyi és személyi feltételeinek meglétét. Ezenkívül fel kell tárni a korábbi vagyonváltozásokat és meg kell teremteni a kimentett vagyonok visszakövetelésének és ezek hiányában pedig a büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezésének lehetőségét. Ezen ellenőrzési elvek kinyilvánulása az „adófizetés” nélkül vagy azt nem megállapíthatóan felvett pénzek adóztatási lehetősége, illetve a törvény idei változása, hogy becslési eljárást büntetőügy esetén lehet alkalmazni.

Melyek a legfontosabb intézkedések, amellyel elkerülhetjük az ilyen típusú megállapítást?

  • Ha eladjuk a cégünket, akkor az átadásra kerülő iratokról lehetőség szerint legyen másolatunk vagy elektronikus formátumunk. Ezenkívül függetlenül attól, hogy az új tulajdonos marad-e a könyvelőnél vagy új könyvelőhöz viszi a könyvelést, kérjük meg, hogy az elmúlt 5 év könyvelési iratait, amelyek fellelhetőek a könyvelésbe adja át a részünkre megőrizhető elektronikus vagy nyomtatott formában.
  • Csak olyan cégtől fogadjunk be számlát aki megállapítható, hogy nem vesz részt adókijátszásban, a beszámolóit beadja, rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a székhelyén fellelhető és a tulajdonosi köre tisztázott.
  • Amennyiben van rá lehetőség elsősorban utalásos módon egyenlítsük ki a számlákat.
  • Megfelelő időközönként ellenőrizzük cégünk pénztárjelentését, pénztárbizonylatokkal illetve a könyvelés számláinkkal történő egyezőségét, amely lehetőleg feleljen meg pénzkezelési szabályzatunknak.

Ne vegyük félvállról a céges adóellenőrzést még akkor sem, ha cégünk hosszú vagy rövid távon likviditási nehézségek előtt áll.

Ne felejtsük el, ha eladjuk a cégünket vagy felszámolás alá kerül akkor volt cégünk adóellenőrzéséről csak akkor értesülünk, ha tanúként idéz meg az adóhivatal (illetve ha az új tulajdonos vagy felszámoló esetleg jelzi a részünkre). Cégünk bankszámlái pedig egy adóellenőrzés során akkor is a hivatal rendelkezésére fognak állni, ha egyéb iratanyagát az ügyvezető az adóellenőrök részére nem adta át. Ezért, a tanúkénti idézéseket se vegyük félvállról!

A vagyonosodási vizsgálatok eddigi módszerei alapján kevesen gondolták volna, hogy cégük vizsgálatával kapcsolatosan nem csak a tagi kölcsöntől kell tartani, hanem majd az esetleges pénztárállománya fog problémát jelenteni. 

Ugyan az év elején sok kérdőjel van a vagyonosodási vizsgálatok 2016-os ellenőrzésének módszerével kapcsolatban az új szabályozás miatt, de egy biztos, hogy az előzőekben felvázolt céges bankszámláról felvett összegekkel ha nem tudunk elszámolni egy ellenőrzés során, akkor az idei évben biztosan problémát fog jelenteni vagyonosodási vizsgálat során.

Ezenkívül továbbra is fontos megjegyezni, a médiában megjelent ellenkező hírek tekintetében, hogy a vagyonosodási vizsgálatok nem szűnnek meg, csak a becslési eljárást – amely a vizsgálat egyik pillére – kötötték büntetőeljárás megindításához.

Bővebben itt olvashat erről:

Vagyonosodási vizsgálattal illetve céges könyvelési, adózási kérdéseivel kapcsolatosan forduljon hozzánk bizalommal.

Nincsenek megjegyzések: