2009. június 11., csütörtök

Tévhitek vagyonosodási vizsgálatunk nyitóvagyonával kapcsolatosan

Egy vagyonosodási vizsgálat esetén sok múlhat, hogy mi az amit el tudunk fogadtatni nyitótélként a revizorral. A vagyonmérleg nyitótétele az adóellenőrzés során feltárt és az adóhatóság által meghozott jegyzőkönyvvel és határozattal kapcsolatosan is lehet egy hatékonyan támadható pont.

A vagyongyarapodási vizsgálat során az adóhivatal egy „vagyonmérleget” állít fel, amelyben az adózó kiadásait és adózott illetve adózás alá nem eső hitelesen igazolható bevételeit, forrásait állítja napi időrendben (!) egymással szemben, amely vagyonmérlegnek az „Alfája” azaz a kiindulási pontja, amiből az adózó kiadásai levonódnak és bevételei hozzáadódnak az adóellenőr által elfogadott nyitó vagyon. Ez az a tétel amellyel kapcsolatosan az adózók túlzottan optimisták és a tömeges vizsgálatok kezdetén egy teljes adóellenőrzés megoldási alternatívájaként hivatkoztak. Hallottunk elásott pénzekről, bűncselekményből származó vagyonról, már meghalt kölcsönadóról, ingó adásvételről… amelyek mindegyike a vizsgálatot kezdő nyitóvagyont támasztották alá, amely egyébként legtöbb esetben az elévülési határ is.

Másik véglet az adóellenőrök által kedvelt nyitótél 0 forintban vagy a nyitóidőpontban rendelkezésre álló vagyonhoz képest röhejes mértékben történő nyitótétel meghatározása. Márpedig teljességgel életszerűtlen, hogy az adózó pont a nyitó időpontban kezdi el vagyonát gyarapítani és, hogy ennek érdekében idáig semmit nem tett volna. Sok revizor képviseli ezen furcsa álláspontot, amelyet természetesen nem fogadhatunk el. Manapság is rengeteg adózó tart sok készpénzt otthonában és nem a bankszámlán. Elég lenne hozzá megnézni az adásvételek alakulásának készpénz és átutalás statisztikáját (bár ilyen statisztikáról még nem hallottunk).
Az APEH általános gyakorlata szerint nyitó tételként nem fogadnak el a vizsgált időszak előtt több mint 1 évvel előbb keletkezett bevételeket. Amely bevételnek és annak megspórolása hitelt érdemlő alátámasztása kiemelkedően fontos.

A 2 leggyakoribb tévhit az adózók számára vagyonosodási vizsgálat nyitóvagyonával kapcsolatosan:
- a leggyakoribb tévhit, hogy az adóhivatal a vizsgált időszak első napján bankszámlánkon lévő pénzösszeget nyitóvagyonként elfogadja. Ez nem igaz!
- a második leggyakoribb tévhit, hogy az adóhivatal a vizsgált időszakot megelőző időszak bevételét elfogadja. (Csak abban az 1 esetben fogadná el ha hitelt érdemlően bizonyítható, hogy adózó nem költötte el)
A leggyakrabban bedobott bevételforrások, a vizsgált időszakot megelőző időszakra vonatkozóan:
- menyasszonytánc,
- látraszóló értékpapír,
- külföldi munkavállalás,
- külföldi rokon, ismerős,
- örökség.
Nincsenek megjegyzések: