2014. június 24., kedd

ADÓBÍRSÁG (50% - 75% - 200%) - Erősebb mint a pálinka

Az idei NAV slágertémákhoz kapcsolódik - az eladott cégek ex-vezetőinek felelősségre vonását követően – a már vérengzéshez hasonlító újfajta bírságolási gyakorlat.

200%-os adóbírság
erősebb mint a pálinka
2012. január 1. napjától van lehetősége az adóhivatalnak 200%-os mértékű adóbírság kiszabására azokban
az esetekben ha az adózó mulasztása a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függnek össze. 2012 előtt ez a bírság mérték 75% volt az „alap” 50%-os adóbírsághoz képest. Bevallási típustól függően elmondható, hogy kicsit több mint 2 év telt el ezen időszakok ellenőrizhetőségének kezdete óta, de idáig csak elvétve lehetett 200%-os adóbírság kiszabásával találkozni. Ellenben idén változott a helyzet és nem csak az adóbírság hanem a mulasztási bírság terén is.

Röviden tekintsünk át a NAV által kiszabható bírságokat:
- Adóbírság: adóellenőrzés következményeként adóhiányhoz kapcsolódóan kiszabható százalékos mértékű bírság. Alapesetben az adóhiányhoz képest 50%-os mértékű, de kiszabható 2012 előtt 75%-os, míg 2012 után 200 %-os mértékű bírság is szándékosság esetén. Az 50%-os bírság bizonyos feltételek mérlegelése esetén alacsonyabb százalékban is meghatározható vagy jogorvoslat során mérsékelhető.
- Mulasztási bírság: mint ahogy a nevében van az adózó mulasztása esetén szabható ki. Pl.: adóbevallás be nem nyújtása, alkalmazott be nem jelentése, számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása stb...

Nézzünk 2 példát a NAV Napóleoni vérengzésére
- Mulasztási bírság: az adózónak a szigorú nyilvántartások nyomtatványában 2 olyan számlatömbje volt feltűntetve, amelyek elvesztek és amelyekkel kapcsolatosan nem volt a könyvelésében számlasorszám feltűntetve. Ez alapján az adóhivatal számlasorszámonként kiszabta a legmagasabb 200.000 forintos mulasztási bírságot, ami így az egyébként megállapított adóhiánynak önmagában a többszöröse lett. Természetesen megfelelő jogorvoslattal ez nagyon jelentősen mérsékelhető, de az adóhivatal bepróbálkozott egy hatalmas bírság megállapítással egy láthatóan működő és vagyonnal rendelkező cégnél.
- Adóbírság: az adóhivatal bejelentés alapján egy ingatlan bérbeadást kezdett el vizsgálni és kiderült, hogy az adózó egyáltalán nem jelentette be és nem vallotta be a bérbeadás tényét. Ezzel kapcsolatosan a hivatal bevétel eltitkolást állapított meg és a meg nem fizetett adóra 200%-os adóbírságot szabott ki.

Az előző példák nem egyedi esetek, sőt idén egyre gyakrabban próbálkozik be az adóhivatal magas bírságösszeg megállapításával működő, vagyonnal rendelkezők cégeknél személyeknél ahol van lehetőség tényleges adóvégrehajtásra. Ezekben az esetekben kiemelten fontos adóellenőrzésben jártas adószakértő igénybevétele, hogy a megfelelő jogorvoslatnak az adózó érvényt szerezhessen.

Az adóhivatal ezen nagy összegű mulasztási bírsággal kvázi a problémás és nagy energiát igénylő adóbecslést helyettesítheti, mivel a mennyiség és bírságösszege egyszerű szorzatával lehet az adózókat bírságolni, ráadásul adóbírságot egyes adókötelezettségek ellenőrzése esetén is lehet kiszabni.

Az adóbírságnál ha az adózónál 200%-os adóbírságot állapítanak meg akkor az adóhivatal szerint egyértelmű, hogy valamilyen formában adóeltitkolás történt. Így felmerül a kérdés a büntetőjogi felelősségre vonás kapcsán: Vajon minden 200%-os adóbírság megállapításánál büntetőfeljelentést tesz a NAV?

Mindig vannak megfelelő jogorvoslati lehetőségek és érvek ezen óriási bírságok elkerülésére vagy mérséklésére, amelyekkel élni kell. Forduljon hozzánk bizalommal!

Nincsenek megjegyzések: